Martes, Mayo 28, 2013

Philippine Independence Day (June 12,2013)

Philippine Flag


Ako ay Pilipino
Buong katapatang nanunumpa
Sa watawat ng Pilipinas
At sa bansang kanyang sinasagisag
Na may dangal, katarungan at kalayaan
Na pinakikilos ng sambayanang
Maka-Diyos
Makakalikasan
Makatao at
Makabansa.
English translation
I am a Filipino
I pledge my allegiance
To the flag of the Philippines
And to the country it represents
With honor, justice and freedom
Put in motion by one nation
For God
for Nature
for the People and
for the Country.